Kategorie
Psy

Słuch

Słuch jest u psów nad wyraz rozwinięty, znacznie czulszy niż u człowieka. Stwierdzono również, że skala zasięgu słuchu psa wybiega dalej niż zasięg słuchu ludzkiego. Ucho psa chwyta dźwięki o tak wielkiej częstotliwości drgań czy o tak wysokiej tonacji, że człowiek jej już prawie lub wcale nie zauważa (np. pisk myszy). Na tym też opierają się treserzy, używając tzw. niemych gwizdawek, tj. gwizdków o tonie ledwo uchwytnym dla ucha ludzkiego. Dźwięki o silnym natężeniu, np. hałas przejeżdżającego pociągu, warkot motoru itp., są dla psa zapewne bardzo przykre i być może wywołują ból w jego czułych narządach słuchu. Dlatego psy nieprzyzwyczajone, nawet z natury odważne, często w panice uciekają przed takimi źródłami hałasu. Podobnie psy nieprzyzwyczajone do ruchu wielkomiejskiego wykazują na gwarnych ulicach silne zaniepokojenie.

Dobry przewodnik nigdy nie będzie przemawiał do psa głośno, lecz przeciwnie — ledwo dosłyszalnym szeptem. Pies zakrzyczany przestaje po pewnym czasie zwracać uwagę na głos swego pana.

Pamiętając o wrażliwości psa na zjawiska akustyczne, możemy używać głosu jako skutecznego narzędzia nagrody lub kary przez odpowiednią modulację.

Pies nie tylko chwyta najsłabsze dźwięki, lecz także potrafi je nieomylnie umiejscowić. Zdolność tę człowiek posiada w znikomym stopniu. Ponadto warto podkreślić, że pies przy rozpoznawaniu osób kieruje się nie tylko węchem, ale i słuchem, gdyż ma doskonałą pamięć słuchową. Pamięta i odróżnia precyzyjnie głos i kroki ludzi oraz różne charakterystyczne dźwięki, jak np. ton znajomego mu motoru lub skrzypienie wozu na niezwykle duże odległości. W końcu należy wspomnieć, o czym zresztą będzie mowa przy charakteryzowaniu poszczególnych typów psów, że różne rasy w różnym stopniu mają rozwinięty słuch. Zwykle jednak nawet rasy najskromniej pod tym względem obdarzone przez naturę znacznie przewyższają człowieka. W zasadzie psy o uszach stojących i ruchliwych (np. szpice) mają słuch lepszy niż psy kłapouche.