Kategorie
Ptaki

Sroka – Pica pica

Sroka – Pica pica

Sroka zamieszkuje zarośnięte zbocza i laski zdobiące polne lub górskie uprawy. Chociaż jej długi stożkowy dziób nie pozwala atakować średniej wielkości kręgowców, to jednak stanowi ona pewne niebezpieczeństwo dla małych zwierząt. Tak jak wrona, sroka także rabuje gniazda innych ptaków czyniąc w nich wielkie spustoszenia. Sroka poluje również na drobne kręgowce o rozmiarach małego zajączka. Na jej pożywienie składają się jaszczurki, myszy, drobne ptaki, ślimaki, owady oraz nasiona i owoce.

Sroki rozpoczynają budowę gniazda w końcu marca i na początku kwietnia. Umieszczone na szczycie drzewa jest widoczne z daleka, gdyż w tym czasie na gałęziach nie ma jeszcze liści. Gniazdo może być także zbudowane tuż nad ziemią, w gęstych krzakach (5). Jest duże i solidne. Jego podstawę stanowią grubsze, często kolczaste, gałęzie, pokryte warstwą ziemi, kamyków i korzeni. Ta pierwsza warstwa ma grubość ponad 5 cm. Wnętrze jest wyścielone liśćmi, trawą i sierścią. To solidne i bardzo ciepłe gniazdo jest przykryte siatką kolczastych gałązek, w której są dwa otwory wejściowe pozwalające sroce na szybką ucieczkę w razie niebezpieczeństwa. W kwietniu samica znosi 5 do 8 jaj (4) przypominających wyglądem jaja kosa. Wysiaduje je 17—18 dni.

Sroka (1) ma najbardziej kontrastowe upierzenie ze wszystkich krukowatych. Jest wielkości turkawki, a rozpoznać ją można łatwo po czarnym warstwowym ogonie, którego długość przekracza długość jej ciała. Lot sroki wydaje się niezrównoważony właśnie z powodu ogona, który ptak ciągnie za sobą na kształt trenu. Z ziemi widoczna jest jej biała szyja, brzuch (2) oraz spód lotek. Na grzbiecie przy łopatkach rozmieszczone są białe plamy (3). Reszta szaty jest głęboko czarna.

Szkodnik.