Kategorier
Psy

Hundens svans

Hundens svans

Hundens svans. Den kan monteras och bäras på olika sätt. Bädda in högt (moppar) eller låg (spaniel) påverkar hur det bärs. Antalet svanskotor varierar från ras till ras, och även inom samma ras. Det finns tävlingar som är naturligt svaga eller korta. Svansen kan vara rak eller böjd, och till och med korkskruv eller trasig (bulldogg). Det sätt på vilket svansen bärs är ett särdrag som är typiskt för många raser och har dock mindre användbarhet, det är emellertid vid avel att stor vikt läggs vid rätt utseende och svansbärande, liksom hans hår. Vid detta tillfälle är det värt att nämna, att svansar ofta trimmas för korta. Om svansen är trimmad, resten av det borde vara så långt, för att täcka åtminstone anusen när den sänks ned, a u suki i srom. Hos medelstora och stora vuxna hundar ska den vänstra delen av svansen ha samma bredd som en vuxen mans hand. När man bedömer svansen observeras den både i rörelse och i rörelse.