Inlärningsdisciplin (hundens ankomst vid samtal)

Inlärningsdisciplin (hundens ankomst vid samtal) det är faktiskt väldigt enkelt, för att den är baserad på förpackningens instinkt, manifesterad i form av fäste till guiden. Om det finns så många hundar utbildade enligt den anekdotiska formen av "kom hit eller inte", varefter hunden kommer ibland, ibland inte, det är resultatet av ett så ofta missförstånd av hundens psyke. Poängen är, för att skapa en reflex i hunden, det efter pipet, t.ex.. "kom hit", eller en viss visselpipa (ständigt samma, men skiljer sig från de som utfärdats under andra omständigheter), eller en optisk signal (gentleman böjer sig med att klappa på låret) det finns en åtgärd som är trevlig för hunden - ge en god bit eller strök.

Att lära en hund att disciplinera, du kan inte skapa en situation, att återkallningssignalen också kan förskåda något obehagligt eller till och med smärtsamt. Låt oss komma ihåg, att hunden villigt kommer till dig, det kommer dock inte att göra det då, när eller inför utsikterna till något mer attraktivt (jagar en tik eller en katt), eller när nöjet att närma sig dig kombineras med rädslan för att drabbas av någon form av obehag.

Från det ögonblick vi förvärvar en hund ska vi bara ringa honom för trevliga saker (matning, roligt, spacer), så att han inte associerar sitt rop med den sorg som mästaren orsakar honom. På detta sätt får våra husdjur inte dåliga upplevelser och har fullständigt förtroende för oss, som vi aldrig skulle misslyckas med.

Efter att ha skapat en situation så lovande för båda sidor, vi går en promenad med hunden. Hunden går först på repet, sedan långsamt vid benet, äntligen skickar vi honom "vidare!”, och efter några minuter minns vi varandra. Herrens kall är trevlig, framförallt, att han tar med sig goda bitar - en belöning för en snabb återkomst. Så hunden kommer snabbt och villigt till signalen.

Panorera, nöjd med hunden, han släpper honom igen med en signal "framåt!”. Och nu börjar hundtragedin, till följd av ett ömsesidigt missförstånd. Vårt husdjur, fullt av temperament och nyfikenhet, skrämde av misstag en hare någonstans under kopparplattan. Hare, som den här haren, inte nyfiken på hundens bekanta, han börjar springa iväg, enligt dess natur. En ny värld öppnade sig för hunden. För första gången i sitt sex månaders liv mötte han en så attraktiv doft. Dessutom rymmer luktkällan. Vår hund väcks av blodkall, och den eviga instinkten att jaga byten får honom att följa så fort han kan. Tyvärr tror inte ägaren det och ringer eller visslar. Hunden är dock så upptagen med en ny upplevelse, att den inte svarar på samtal. För tillfället en signal ,,kom hit” det är förknippat med goda minnen, men jakten på okänt byte, vars flykt väcker oförklarliga instinkter, det är mycket trevligare. Så han agerar som ett barn, som, trots att de är väluppfostrade, väljer det trevligare. Herren förblir och blir arg på ,,den olydiga hunden, som föredrog att lyssna på blodet från sina förfäder än till guiden. När jakten fortsätter, Herrens indignation över hundens handlingar växer och hans ilska uppstår, som som alltid, så och här visar han sig vara den värsta rådgivaren.

Slutligen, "Rogue” han har tappat haren ur sikte och återvänder glatt hoppande. Herren griper honom brutalt i nacken och slår honom med ilskens symtom till predikans ackompanjemang, där ord vanligtvis talas: "Jag ringde dig, Rogue, kom hit!” etc. Hunden förstår inget av detta, och bara hans sinne registrerar honom: Lukten av spelet var intressant, strävan efter härligt nöje, och återkomsten orsakade en svårighet, som åtföljdes av ljudet av "Łobuz” och "kom hit!”, hittills alltid hört endast under trevliga omständigheter.

Så här uppstår förvirring och misstro mot dig, eftersom ljudet av "Rogue” och "kom hit!"Har förknippats med obehagliga konsekvenser.