Hushållens ursprung och rasernas systematik

Hushållens ursprung och rasernas systematik.

I det zoologiska fältet, den inhemska hunden - Canis (canis) familj 50. tillhör ordningen med rovdjur (Cainivoia), hundfamilj (Canidae), vargs underfamiljer (Caninae) och hundens typ och underart (Canis). Det anses vara det tidigaste tamade däggdjuret. I modern fauna existerar den redan endast som ett husdjur, så det existerar inte i sitt ursprungliga tillstånd. Hans förfäder hittades i hundens dingo - Canis (c.) dingo Blumenbach i pariasie, men vissa omständigheter talar för det, att den första och den andra båda är vildformer. Dingo kom faktiskt till Australien, förmodligen som en mänsklig följeslagare, och blev bara vild där, vilket faktum talar för, att det är det enda markbundna djuret bland den australiska faunan, räknar inte med gnagare, medan hundarna är paria, känd sedan antiken, de leder en livsstil som denna, vad som kännetecknar herrelösa hundar. Pariahs finns i flockar i många sydasiatiska och nordafrikanska städer och bosättningar, matar på matrester av befolkningen. Bland paria finns det olika typer som liknar, t.ex.. till vargarna, hundar, vinthundar, fårhundar och andra hundraser.

Att hitta vilda förfäder till en tamhund är inte ett enkelt problem att lösa, om tiden berörs (handla om 10 tusen. år), sedan dess domesticering. En forskare (t.ex.. Studer) de härledde hunden från en hypotetisk, en förmodligen utrotad och separat hundart - Canis ferus, andra ansåg vargen eller vargenschakalen vara hans första förfader, och ännu andra letade efter förfäderna i prärievargen, lisie, och även i en hyena. Av släktet Canis är två arter närmast besläktade med tamhunden, som tillhör samma underart - varg och schakal. Förekomsten av ett nära förhållande mellan de två arterna och tamhunden bekräftar sjöarna av den bördiga parningen av hundar med vargar och schakaler. Men när det gäller anatomiska detaljer i huvudet ser hunden mest ut som en varg. De har båda en liknande (runda) pupil och samma tandmönster.

Men den viktigaste bekräftelsen av hypotesen om hundens ursprung från vargen är faktum, hittades relativt nyligen, att båda arterna har samma antal kromosomer - 78. Denna cytogenetiska egenskap är kanske den mest övertygande.

Ett försök att lösa frågan om ursprunget till enskilda raser och typer av tamhundar var att etablera ett samband mellan hela skelettets struktur. (eller delar av den) de äldsta inhemska fossila formerna och moderna levande raser. Denna regel tillämpades dock bara på hundar från västra och östra Europa. I dessa studier, som användes fossila rester av hundar från yngre sten till järnåldern som finns i olika delar av Europa, särskild uppmärksamhet ägde rum åt de hemologiska egenskaperna (struktur på skallen). Baserat på likheten med kranierna hos hundar, urskiljdes de viktigaste europeiska moderna raserna 7 fossila former:

1. Dog marshy Rütimeyer - z neolitu, finns i högbyggnader i Schweiz;

2. Canis familiaris Inostranzevi Anuczin - z neolitisk, finns på Ladoga;

3. Canis familiaris Leineri Studer - från tidig neolitisk, finns i Bodman-området;

4. Canis familiaris Putiatini Studer - förmodligen från tidig neolitisk, hittades nära Bologów (strukturen på skallen i den här fossila formen är mycket lik den hos en dingo);

5. Canis familiaris matris ootimae Jeitteles - från bronsåldern, hittades nära Olomouc (Tjeckien);

6. Canis familiaris intermedius Woldrich - från bronsåldern i Niederösterreich;

7. Canis familiaris decumanus Nehring - från förhistorisk tid (den typ som mest liknar vargar).

En sådan indelning i typer som skiljer sig utifrån egenskaperna hos skallarna i fossila former ensam kan inte anses vara tillförlitlig av modern vetenskap., eftersom de antagna jämförelsekriterierna också är lämpliga för andra hundtyper och många icke-europeiska raser.