Bedömning och belöning av hundar på utställningar

Bedömning och belöning av hundar på utställningar:

1. Domarna för enskilda raser görs av domare ensamma på landningsbanan (efter klasser).

2. Bedömningen görs jämfört med hänsyn till viktiga individuella egenskaper.

3. Hunden kan klassificeras som perfekt, mycket bra, bra eller tillfredsställande.…