Kategorier
Djur

Muflon – Ovis musimon

Muflon – Ovis musimon

Bland de hovdjur som för närvarande lever på den europeiska kontinenten finns det många sådana, som alltid har tillhört den lokala faunan. Mufflon och dovhjort ska betraktas som endemiska europeiska arter, även om deras nuvarande befolkning är bosatt i Central- och Sydeuropa …

Kategorier
Djur

Stenbock – Capra ibex

Stenbock – Capra ibex

Stenbockar tillhör det tjocka bergsspelet. De hoppar över steniga toppar och väggar ännu skickligare än sämskskinn. De är tjocka, väl muskulös, lågt på benen. Deras gafflade hovar är breda, med skarpa kanter. Stenbockar lever på de större …

Kategorier
Djur

Räka – Rupicapra

Räka – Rupicapra

Gemen finns bara i bergen, på en höjd från 1000 do 2500 m n.p.m. Du kan träffa henne i Alperna, i Pyrenéerna, i italienska Abruzzo Apennines, i Karpaterna, Rumänien, i de tjeckoslovakiska och Balkan-massiven, i Mindre Asien och …

Kategorier
Djur

Europeisk bison – Bison bonasus

Europeisk bison – Bison bonasus

Under den mänskliga utvecklingsprocessen kolliderade hans intressen och djurens intressen dåligt. Människor försvarade grödor från att härja djur så effektivt, att några av deras arter har utrotats. Samma öde drabbade den europeiska bisonen. Tidigare en massa på …