Kategorier
Fåglarna

Kszyk

Kszyk

Fåglar gör ljud genom att aktivera stämbanden. Alla varningsskrik och sång som följer parningsdanserna är ett kommunikationsmedel. I vissa fall kommer dessa hörbara signaler också med sådana, som inte släpps ut genom halsen. Samiec krzyżówki w

Kategorier
Fåglarna

Solsken

Solsken – Scolopax rusticola

Växter är kustfåglar i sötvatten och våta ängar. Men vissa arter gillar inte denna typ av ekosystem. Sunshine är en fågel av våta och våta skogar. Det matar på insekter, sniglar och maskar, som han samlar på marken eller söker efter …

Kategorier
Fåglarna

Kulik bra

Kulik bra – Nnmenins arquatus

Spelet innehåller flera representanter för ordningen av plantor. Dessa fåglar finns oftast i inte alltför djupa kustvatten eller vid stranden av saltvatten. Du kan känna igen dem på deras smala kropp, långa ben och lika långa …