Kategorier
Djur

WWF varnar: antalet skogsdjur har minskat drastiskt

WWF varnar: antalet skogsdjur har minskat drastiskt

Under de senaste decennierna har populationen av skogsdjur minskat med mer än hälften över hela världen. Detta är det chockerande resultatet av en nyligen genomförd studie av miljöorganisationen WWF.

Enligt WWF-rapporten Below The Canopy finns det färre och färre skogsdjur i världen. Enligt forskning minskade antalet skogsdjur med så mycket som 53 procent från 1970 år. Amfibier påverkas särskilt av denna utveckling, som grodor, men också däggdjur, som apor eller skogselefanter.

WWF-studien analyserade data om 268 ryggradsdjur i 455 befolkning. Det är den första produkten i sitt slag tillägnad världens resurser för vilda djur och växter.

WWF anger som orsaken, att djur tappar sina livsmiljöer genom avskogning och omvandling av skog. Detta är precis vad som är ansvarigt för minskningen av skogsdjurpopulationerna.

Förresten, faktum, att antalet skogsdjur förblir högt, det är också viktigt för trädpopulationen. Dr. Susanne Winter, programchef för. Skogsbruk på WWF, förklarar i ett pressmeddelande : ”De allra flesta landdjur lever i och är beroende av skog, men detta beroende är ömsesidigt: skogar är beroende av en intakt djurvärld, som uppfyller viktiga funktioner för dem. Utan djur sjunker skogens förmåga att lagra kol, särskilt trädarter som är viktiga för klimatskyddet, hotar med förlust utan djur ".