Kategorie
Ptaki

Świstun

Świstun

Świstun, mniejszy od krzyżówki, wydaje świszczący głos, od którego pochodzi jego nazwa. Zimą pojawia się najczęściej w Europie Środkowej i Południowej, a gniazduje raczej na północy i wschodzie Europy i Azji. Świstuny wracają do swoich siedlisk parami utworzonymi w czasie zimy. Wszystkie gatunki kaczek poszukują zwykle partnerów jesienią i zimą. Od tego czasu można zauważyć próby parzenia się, chociaż gruczoły rozrodcze są jeszcze w stanie spoczynku. Kopulacja odbywa się na wodzie. Istnieją duże podobieństwa wśród niektórych gatunków kaczek, a to przez powtarzanie specyficznych gestów godowych, za pomocą których partnerzy wzajemnie potwierdzają przynależność do tego samego gatunku. Początek sezonu polowań na kaczki zbiega się często z okresem tworzenia się par, dochodzi więc do zachwiania równowagi struktury socjalnej ich populacji. W Europie są dziś coraz częstsze próby dostosowania okresów polowania do zwyczajów kaczek, aby nie zakłócać rocznego cyklu życia w parze. Zabiegi te dotyczą szczególnie krajów, w których polowanie na kaczki przedłuża się do późnej zimy zagrażając istniejącym od dawna parom.

Samiec świstuna jest rozpoznawalny, nawet z daleka, po brązowej głowie ozdobionej z przodu plamą barwy miodu oraz po szarawej sukni. Zielone, połyskliwe lustro na skrzydłach obrzeżone jest na czarno (1). W locie uwidoczniają się trójkątne białe plamy w przedniej części skrzydeł (2). Samica świstuna jest ubarwiona skromnie, tak jak u innych gatunków. Można ją rozpoznać po żywozielonym lustrze oraz po jaśniejszej górnej części skrzydeł (3, 4). W czerwcu, czasem już w maju, samica znosi w dobrze ukrytym w pobliżu wody gnieździe 2 do 10 kremowych jaj; składa jedno jajko dziennie. Jaja wysiaduje sama przez 22—25 dni. Niektórzy specjaliści są zdania, że pisklętami opiekuje się samiec (5). Ptak łowny.