Bażant łowny

Bażant łowny

Bażant łowny jest dziś najliczebniejszą w Europie zwierzyną. Pochodzi z Azji Środkowej i Wschodniej, gdzie występuje trzydzieści ras geograficznych różniących się barwą i deseniem szaty.

Do Europy został sprowadzony w XIV wieku. Bardzo …

Kuropatwa skalna

Kuropatwa skalna

Kuropatwa skalna bytuje na stokach Alp we Włoszech i na Bałkanach. Można ją również spotkać na skalistych nagich zboczach, w kolczastych zaroślach oraz wśród innej roślinności. Kuropatwa skalna jest jakby górską repliką równinnej kuropatwy szarej, którą przypomina wielkością …

Przepiórka

Przepiórka

W Europie większość zwierzyny pierzastej przynależnej do rzędu kuraków jest osiadła (głuszec, cietrzew, kuropatwa). Niektóre gatunki sezonowo przemieszczają się do regionów o bardziej sprzyjających warunkach klimatycznych (pardwa górska). Przepiórka jest jedynym kurakiem migrującym zimą nad Morze Śródziemne. Występuje powszechnie …

Kuropatwa

Kuropatwa

Kuropatwa jest ptakiem stepów bytującym na terenach odkrytych, niezalesionych. Potrafiła dobrze przystosować się do spowodowanych przez człowieka zmian w przyrodzie. Można ją spotkać w regionach uprawnego stepu w całej Europie, z wyjątkiem północy Skandynawii i Półwyspu Iberyjskiego. Szczególnie licznie …