Kategorie
Psy

BERNARD – BERNARDYN

BERNARD – BERNARDYN

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 61 a (5. X. 1964 r.)

Szwajcarię reprezentuje popularny, choć u nas rzadko spotykany pies z przełęczy św. Bernarda.

Była to dawniej rasa najpopularniejsza z …