Kategorie
Psy

BOKSER

BOKSER

Wzorzec wpisany do rejestru FC! pod liczbą 144 (28. X. 1967 r.).  Wzorzec opracowany pierwotnie w 1905 r. ostatecznie zredagowany w 1920 r nie uległ istotnym zmianom — poza tym, że od 1925 r. …