CHART ANGIELSKI (GREYHOUND)

CHART ANGIELSKI (GREYHOUND)

Wzorzec angielski wpisany do rejestru FCI pod liczbą 158a (29. II. 1964 r.)

Niewątpliwie od chartów afrykańskich wywodzą się krótkowłose charty angielskie. W bardzo wczesnych dokumentach piśmiennictwa wyspiarskiego można znaleźć wzmianki o …

Ciętość u psa

Ciętość u psa. Cecha ta jest każdemu psu wrodzona w mniejszym lub większym stopniu, zależnie od rasy, a nawet indywidualnych skłonności.

Ponieważ większość myśliwych ma w tej dziedzinie swoje własne doświadczenia, nadmienię tylko, że prawdziwej ciętości można oczekiwać jedynie …

Praca węchowa psa

Praca węchowa psa jest najciekawszą dziedziną współdziałania psa z człowiekiem, któremu daje możność rozszerzenia zakresu jego obserwacji z pomocą zmysłu powonienia zwierzęcia. Pies stanowi więc dla nas niejako narzędzie do obserwowania zjawisk natury, bardzo mało lub wcale nieuchwytnych przez nasze …