Bernikla białolica

Bernikla białolica

Bernikla białolica jest jedną z gęsi regionu arktycznego zimujących w Europie. Jest średniej wielkości, jej szata ma charakterystyczny czarno-biały deseń. Jej zimowiska znajdują się na wybrzeżu Morza Północnego, na Wyspach Brytyjskich, rzadziej w Europie Zachodniej i Środkowej. Bernikla …

Gęś zbożowa

Gęś zbożowa

Gęś zbożowa należy do ptaków łownych często strzelanych na zimowiskach w zachodniej, środkowej i południowej Europie. Gniazdując w tundrach Europy Północnej i Azji, gęsi zbożowe gromadzą się na zimę szczególnie w Wielkiej Brytanii i w rejonie dolnego biegu …

Gęś białoczelna

Gęś białoczelna

Jako ptak typowy dla lesistej tundry, gęś białoczelna gniazduje w północnych rejonach Europy i Azji, na zachodnim wybrzeżu Grenlandii i Ameryki Północnej. Samica sama buduje gniazdo z traw, porostów i mchu, w pobliżu wody. W miejscach spokojnych i …

Gęś gęgawa

Gęś gęgawa

Gęś gęgawa, od której wywodzą się liczne rasy domowe, jest jedną z największych gęsi szarych. Jej masa ciała waha się od 3 do 4 kg, a rozpiętość skrzydeł przekracza 1 m. Gęś gęgawa jest ptakiem pospolitym w Europie, …