Kategorie
Ptaki

Głuszec

Głuszec

Większość pierzastych zwierząt łownych należy do rzędu kuraków, które są przedmiotem szczególnej troski ze strony leśników. Rząd kuraków obejmuje rodzinę głuszcowatych (głuszec, cietrzew, jarząbek) i bażantów (kuropatwa, przepiórka, bażant i indyk). Wśród zwierzyny pierzastej …