DEERHOUND – Chart szkocki

DEERHOUND – Chart szkocki

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 164a (9. III. 1964 r.)

Jest to rasa bardzo stara. Wywodzi się z czasów, gdy w łowach na grubego zwierza nie posługiwano się bronią …

CHART IRLANDZKI (IRISH WOLFSHOUND)

CHART IRLANDZKI (IRISH WOLFSHOUND)

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 160a (9. III. 1964 r.)

Wszystkie poprzednio opisane charty są przypuszczalnie pochodzenia południowego; ich przodkowie żyli w warunkach stepowych lub pustynnych.

W Anglii i Szkocji występują dwie rasy psów …

WHIPPET

WHIPPET

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 162a (16. VI. 1965 r.)

Whippet w przeciwieństwie do greyhounda był raczej pupilem warstw niezamożnych — psem zarówno pokojowym jak i gończym, głównie na króliki. Dziś przeważnie jest on hodowany jako pies …

JAMNIKOOGAR (DACHSBRACKE)

JAMNIKOOGAR (DACHSBRACKE)

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 254

Z ras niemieckich oprócz jamnikoogara zaliczono tu westfalskiego jamnikoogara (rej. FCI 100), bawarskiego posokowca (omawianego już w 5 grupie) oraz Wachtelhunda. Zarówno dachsbracke jak i jego westfalska odmiana to regionalne …

LUNDEHUND

LUNDEHUND

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 265 (6. X. 1965 r.)

Jest to rasa norweska u nas zupełnie nieznana, ale i na wystawach angielskich i kontynentalnych prawie nie spotykana. Mimo to z paru względów zasługuje na wzmiankę.

Psy …

BASSET HOUND

BASSET HOUND

Rasa ta pierwotnie była oceniana wg wzorca amerykańskiego, lecz od 28. XI. 1977 r. obowiązuje wzorzec angielski wpisany do rej. FCI pod nr 163c,

Wrażenie ogólne. Basset jest psem krótkonożnym o znacznej, lecz dobrze rozłożonej masie, pełen charakteru. …

BEAGLE

BEAGLE

Wzorzec ang. wpisany do rejestru FCI pod liczbą 161 (27. VIII. 1966 r.)

Jest to rasa angielska. Ongiś psy te służyły pieszym myśliwym jako gończe na drobną zwierzynę, a ostatnio, szczególnie w USA beagle stały się ulubionymi psami domowymi, …

BLOODHOUND (PIES SW. HUBERTA)

BLOODHOUND (PIES SW. HUBERTA)

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 84a (12. VIII. 1960 r.)

Bloodhound jest najtypowszym przedstawicielem opisywanej tu grupy. Jest to rasa stara, pochodząca przypuszczalnie od średniowiecznych „psów św. Huberta”. W połączeniu z psami podobnego typu, …

KOPOV (OGAR SŁOWACKI, DZIKARZ)

KOPOV (OGAR SŁOWACKI, DZIKARZ)

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 244 (1963 r.)

Jak przypuszczają starsi myśliwi słowaccy, ogar słowacki (kopov) jest krewniakiem albo wręcz potomkiem dawnego ogara polskiego, co zresztą, byłoby zupełnie naturalne. Jest również podobny do austriackiego …

OGAR POLSKI

OGAR POLSKI

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 52 (1966 r.)

W dawnych czasach ogar polski znany był również poza swoją ojczyzną. Jemu też poświęcony jest najstarszy zabytek piśmiennictwa kynologicznego w Polsce, “Myślistwo z ogary”, którego autor, wojewoda poznański, …