Kategorie
Ptaki

Jarząbek

Jarząbek

Pisklęta kuraków są zagniazdownikami. Zdolne są do samodzielnego bytowania, więc opuszczają zbudowane na ziemi gniazdo natychmiast po wykluciu się. Tak też jest w przypadku jarząbków, małych głuszcowatych, żyjących jak głuszec i cietrzew na zalesionych …