Błotniak stawowy

Błotniak stawowy

W przeciwieństwie do innych gatunków błotniaków gnieżdżących się na polach, na łąkach i wrzosowiskach, błotniak stawowy jest uzależniony od roślinności otaczającej stawy i mokradła. Jest największy ze wszystkich błotniaków (rozpiętość jego skrzydeł wynosi …

Błotniak łąkowy

Błotniak łąkowy

Błotniaki są rozpowszechnione prawie w całej Europie. Jako ptaki drapieżne średniej wielkości błotniaki polują na małe ssaki i duże owady. Są nieco mniejsze od myszołowa zwyczajnego. Ich ciało jest wysmukłe, skrzydła i ogon długie, szpony wysokie. Wokół oczu …

Orlik krzykliwy

Orlik krzykliwy

Jest prawie absolutną regułą, że ptaki drapieżne znoszą jaja jedno po drugim, co dwa, trzy dni. Ponieważ samica rozpoczyna wysiadywanie od chwili zniesienia pierwszego jaja, drugie pisklę wykluwa się w kilka dni po wykluciu się pierwszego. Rozwój młodszych …

Orlik grubodzioby

Orlik grubodzioby

Niektóre gatunki orłów wykazują tak duże podobieństwo, że trudno je rozróżnić. Dotyczy to szczególnie orlika grubodziobego. Jest on uderzająco podobny do orlika krzykliwego. Różni go jedynie tonacja brązowego ubarwienia. U orlika krzykliwego jest jaśniejsze, szczególnie na potylicy i …

Orzeł cesarski

Orzeł cesarski

Ptaki drapieżne konsumują codziennie duże ilości pożywienia, ponieważ w locie wydatkują dużo energii. Małe gatunki jedzą proporcjonalnie więcej niż duże: pustułka, ważąca 180—210 g, potrzebuje dziennie 50 g pożywienia (2—3 polne myszy), co stanowi 25% jej masy ciała. …

Orzeł przedni

Orzeł przedni

W rodzinie jastrzębi orły — symbol siły i królewskiej godności — stanowią oddzielną grupę. Orzeł przedni nie nosi tytułu króla ptaków, chociaż jest mistrzem lotów. Potrafi wykorzystywać prądy powietrzne i przebywać znaczne odległości (do 13 km) bez uderzania …

Bielik (birkut)

Bielik (birkut)

Dymorfizm płciowy jest u ptaków drapieżnych mniej wyraźny niż u innych grup ptaków. U niektórych gatunków samiec jest nieco bardziej kolorowy od samicy, ale najczęściej są bardzo do siebie podobne. Występuje natomiast różnica w wielkości: samica jest przeważnie …

Myszołów zwyczajny

Myszołów zwyczajny

Współczesna nauka łowiecka przedmiotowo zajmuje się ptakami drapieżnymi, bowiem dziś wiemy, że stanowią one niezbędny element łańcucha pokarmowego w przyrodzie. Bez nich naturalna równowaga zostałaby zachwiana. Jest prawdą, że myszołów zwyczajny może powodować znaczne szkody w zwierzynie drobnej …

Jastrząb gołębiarz

Jastrząb gołębiarz

Uważa się, że dymorfizm płciowy jastrzębi, polegający na różnych rozmiarach ciała, jest wynikiem przystosowania się do możliwości wyżywieniowych biotopu. Samiec chwyta wróble w gęstych koronach drzew. Większa i silniejsza od niego samica może interesować się kaczką, królikiem lub …

Krogulec

Krogulec

Technika łowiecka dziennych drapieżnych uwarunkowana jest zachowaniem tropionych zwierząt oraz rodzajem środowiska, w którym ofiara żyje. Bielik i rybołów łowią ryby, a orzeł umiejscawia zdobycz szybując wysoko w przestworzach, po czym pikuje dla jej schwytania. Sokół chwyta ptaka w …