Tracz nurogęś

Tracz nurogęś

Ptaki wodne o blaszkowatych dziobach, należące do rodziny kaczkowatych, dzielone są ze względów praktycznych na kaczki, łabędzie, gęsi i tracze. Największym przedstawicielem grupy traczy, które występują na całej północy Europy, Azji i kontynentu …

Markaczka czarna

Markaczka czarna

Wszystkie dotychczas opisane kaczki odznaczały się mniej lub bardziej barwną szatą, a zwłaszcza samce upierzeniem godowym. Natomiast markaczka czarna jest całkowicie czarna. Jest kaczką nurkującą, należącą do tej samej rodziny co Aythya ferina. Gniazduje na północy Europy i …

Edredon

Edredon

Na kaczki poluje się ze względu na doskonały smak mięsa. W niektórych krajach spożywa się nawet jaja niektórych gatunków, szczególnie edredona i podgorzałki. Edredon, największa z kaczek europejskich, jest w wielu krajach chroniony. W krajach nordyckich poluje się na …

Ogorzałka

Ogorzałka

Duża ilość kaczek, na które w Europie Zachodniej i Środkowej poluje się jesienią i zimą, przylatuje tu na okres zimowy z dalekiej północy. Do grupy tej należy także ogorzałka, kaczka nurkująca, której zimowiska znajdują się na brzegach Morza Bałtyckiego …

Czernica

Czernica

Może wydawać się dziwne, że upierzenie kaczek jest zawsze suche, mimo że pozostają one w wodzie. Przyczyna tego jest prosta: kaczki troszczą się bardzo o swoje upierzenie stanowiące warstwę ochronną. Codziennie się kąpią, co może wydawać się absurdalne u …

Głowienka

Głowienka

Głowienka, czernica, ogorzałka, kaczka czarna i brunatna należą do kaczek nurkujących. W przeciwieństw# do kaczek powierzchniowych pływają w pozycji idealnie poziomej, z zanurzonym głęboko tułowiem i małym, wystającym lekko nad wodę ogonem. Głowy mają okrągłe i większe niż inne …

Płaskonos

Płaskonos

U kaczek płaski dziób jest doskonale przystosowany do skubania trawy, zbierania ziarna i poszukiwania pożywienia w wodzie. Jest to w istocie narząd dotykowy: kaczka rozchyla dziób wytwarzając wewnątrz podciśnienie za pomocą szybkich ruchów języka, co pozwala jej wessać mieszaninę …

Rożeniec

Rożeniec

Rożeniec gniazduje w Europie, w Azji i w Ameryce Północnej. Jako gatunek palearktyczny w Europie gniazduje w rejonach północnych, a w Azji aż do strefy tundry. Zimą schodzi aż do Morza Śródziemnego, do krajów sąsiadujących z Azją i Afryką. …

Świstun

Świstun

Świstun, mniejszy od krzyżówki, wydaje świszczący głos, od którego pochodzi jego nazwa. Zimą pojawia się najczęściej w Europie Środkowej i Południowej, a gniazduje raczej na północy i wschodzie Europy i Azji. Świstuny wracają do swoich siedlisk parami utworzonymi w …

Cyraneczka

Cyraneczka

Cyraneczka gniazduje na szerokim terytorium obejmującym całą Europę (z wyjątkiem południa), środek i północ Azji i prawie całą Amerykę Północną. Jest mało wybredna i ma mniejsze wymagania wobec swego ekosystemu niż krzyżówka. Po powrocie z zimowisk w Europie Południowej …