Kategorie
Psy

KERRY BLUE TERIER

KERRY BLUE TERIER

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 3a (19. VIII. 1970 r.)

Rasa ta — obok irlandzkich terierów — stanowi drugi przedmiot dumy Irlandii. Wywodzi się ona również z psów łowieckich używanych na terenach błotnisto-wodnistych. W Polsce …

Kategorie
Psy

Pies i prawo

Pies, podobnie zresztą jak każde zwierzę domowe, w rozumieniu prawa jest rzeczą i odnoszą się do niego wszystkie przepisy dotyczące rzeczy. Jest on przeto przedmiotem własności, która może być przeniesiona przez umowę między właścicielem a nabywcą. Własność może być przeniesiona …

Kategorie
Zwierzęta

POLOWANIE I PRAWO

Zwierzyna jest podstawą łowiectwa. Bez niej nie istniałoby polowanie, a wraz z tym fuzje, sztucery oraz inna broń i akcesoria myśliwego, ani też dział kynologii zajmujący się hodowlą i układaniem psów do różnych rodzajów polowań. Bez zwierzyny łowiectwo nie miałoby …

Kategorie
Zwierzęta

ZNACZENIE ŁOWIECTWA

Zadaniem łowiectwa jest czuwanie nad warunkami bytowania zwierzyny, prowadzenie jej selekcji w perspektywie rozwojowej, jej ochrona i kontrolowanie polowań. W ten sposób łowiectwo chroni zasoby naturalne całego społeczeństwa. Dobra gospodarka łowiecka zapewnia stałe zaopatrywanie ludności w dziczyznę. Jeśli nawet nie …

Kategorie
Zwierzęta

HISTORIA ŁOWIECTWA I RELACJA MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A ZWIERZĘCIEM

Człowiek dzięki rozwojowi swej inteligencji znalazł się na pozycji wyższej niż inne zwierzęta. Zdolność myślenia pozwoliła mu polować na nie, chwytać je i wykorzystywać do swoich potrzeb. Początkowo człowiek polował dla zdobycia pożywienia lub w obronie własnej; ze skór i …