Kategorie
Zwierzęta

Narządy zmysłów

Narządy zmysłów

Ptaki orientują się w przestrzeni dzięki wzrokowi, słuchowi i dotykowi, przy czym najbardziej rozwinięty jest u nich wzrok. Pole widzenia ptaków jest bardzo szerokie, panoramiczne; ptak odbiera przestrzennie część pola widzenia osobno każdym okiem.

Jego widzenie jest więc …