Kategorie
Psy

Wady wrodzone lub nabyte psa – Ocena rasy

Wady wrodzone lub nabyte psa – Ocena rasy.

Po dokonaniu oceny psa według podanej kolejności podaje się zauważone wady (wrodzone lub nabyte) i określa stopień ich istotności, czy są one dyskwalifikujące, czy stanowiące tylko błąd piękności. Przy ocenianiu psów użytkowych …

Kategorie
Psy

Kończyny tylne psa – ocena

Kończyny tylne psa – ocena.

Przy ocenianiu ich zwraca się uwagę na kąt nachylenia kości udowej do miednicy (90—100° lub więcej), szerokość miednicy i jej wysklepienie oraz umięśnienie bioder. Kość udowa jest nieco wychylona z pionu ku przodowi. Łączy się …

Kategorie
Psy

Kończyny przednie psa – ocena

Kończyny przednie psa – ocena.

Na kościec nóg przednich składają się: łopatka, kość ramienna (ramię), kości przedramienia (promieniowa i łokciowa), kości nadgarstka, cztery kości śródręcza i cztery palce z pazurami.

Łopatka. Jej osadzenie ma decydujące znaczenie u psów użytkowych. To, …

Kategorie
Psy

Ocena psa

Ocena psa.

Ocena psa powinna odbywać się według kryteriów przyjętych we wzorcu danej rasy. Wzorzec (standard) jest to opis ustalony przez hodowców psów danej rasy. Oceny dokonuje się według wzorca ustalonego w kraju ojczystym, jeśli oczywiście ten kraj zajmuje się …

Kategorie
Psy

Ocena i nagradzanie psów na wystawach

Ocena i nagradzanie psów na wystawach:

1. Oceny psów poszczególnych ras dokonują sędziowie jednoosobowo na wybiegu (wg klas).

2. Ocena odbywa się porównawczo z uwzględnieniem istotnych cech indywidualnych.

3. Pies może być sklasyfikowany jako doskonały, bardzo dobry, dobry lub dostateczny.…