Kategorie
Zwierzęta

OCHRONA ZWIERZYNY

Leśnicy w trosce o zwierzęta mają dwa zasadnicze cele. Przede wszystkim stwarzają warunki do uzyskania możliwie największej liczby osobników danego gatunku na określonym terenie i w tym celu dokarmiają je i utrzymują w doskonałym zdrowiu. …