Kategorie
Zwierzęta

Osłony ciała i twory osłonowe

Zoologia łowiecka jest gałęzią nauk przyrodniczych, zajmującą się badaniem zwyczajów zwierzyny (behawior). Traktuje o morfologii wewnętrznej i zewnętrznej , procesach fizjologicznych i zachowaniu się zwierząt. Dane te są niezwykle cenne dla czynnej ochrony fauny.

Osłony