Kategorie
Ptaki

Przepiórka

Przepiórka

W Europie większość zwierzyny pierzastej przynależnej do rzędu kuraków jest osiadła (głuszec, cietrzew, kuropatwa). Niektóre gatunki sezonowo przemieszczają się do regionów o bardziej sprzyjających warunkach klimatycznych (pardwa górska). Przepiórka jest jedynym kurakiem migrującym zimą …