Kategorie
Psy

PINCZER MINIATUROWY (RATLEREK)

PINCZER MINIATUROWY (RATLEREK)

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 185a (21. II. 1964 r.)

Wrażenie ogólne. Pinczer karłowaty jest możliwie dokładną miniaturą dużego pinczera, z jego licznymi zaletami, bez wad zwyrodnieniowych w budowie czaszki …