SZNAUCER MINIATUROWY

SZNAUCER MINIATUROWY

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 183 (14. XI. 1973 r.)

Brodacz miniaturowy jest zmniejszoną podobizną brodacza średniego (sznaucera) bez błędów towarzyszących skarleniu (miniatura nie jest równoznaczna ze skarleniem). Cechuje go wytrwałość, …

Wzrost psa

Wzrost psa.

We wzorcu wzrost psa jest zwykle podawany w górnej i dolnej granicy. Pomiaru dokonuje się za kłębem (miarą prętową, a nie taśmową), gdy zwierzę stoi na równym podłożu w naturalnej postawie. Mierzenie powinno się odbywać w linii pionowej, …

Głowa psa – ocena

Głowa psa – ocena.

Uwzględnia się tu przede wszystkim harmonię budowy i właściwy stosunek poszczególnych części.

Nos. Ocenia się jego wielkość, kształt i barwę. Narząd węchu powinien być szczególnie rozwinięty u psów służbowych, śledczych lub myśliwskich. Kształt nosa może być …

Kiedy pies jest rasowy? – Polski Klub Kynologiczny

Dowód rasowości jest przeto tylko wtedy miarodajny, gdy wiemy na pewno, że zwierzę nie tylko odpowiada wzorcowi danej rasy, lecz również bez zmian przekazuje swe właściwości potomstwu. Aby jednak uniknąć zbyt skomplikowanego sposobu stwierdzania czystości rasy zwierzęcia przez badanie jego …