Kategorie
Zwierzęta

Rozmnażanie

Rozmnażanie – Tak jak różne są funkcje rozrodcze samca i samicy, tak też odpowiednio różnią się ich narządy płciowe. U większości ssaków i ptaków występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Objawia się on różnicami w ubarwieniu (kaczki) lub w wielkości (jelenie), poprzez …