Kategorie
Zwierzęta

Sarna – Capreolus capreolus

Sarna – Capreolus capreolus

Sarna jest najmniejsza w rodzinie jeleniowatych w Europie. Sarny żyją na terenach lesistych, ale w ostatnich latach spotyka się mniejsze lub większe stada bytujące na polach. W lesie sarny żyją pojedynczo, …