SETER IRLANDZKI

SETER IRLANDZKI

Wzorzec angielski wpisany do rejestru FCI pod liczbą 120a (21. IX. 1964 r.)

Rasa ta znana jest od początku osiemnastego stulecia jako produkt hodowli irlandzkiej. Zyskała ona ogromną popularność także poza swoją ojczyzną. U nas — a może …

SETER ANGIELSKI

SETER ANGIELSKI

Wzorzec angielski, wpisany do rejestru FCI pod liczbą 2a (6. III. 1963 r.)

Setery jako psy polowe są w Anglii tak samo popularne jak pointery. Rasa ta jest niewątpliwie bardzo stara. Sporna jest kwestia, czy są one potomkami …