Kategorie
Ptaki

Sierpówka

Sierpówka – Streptopelia decaocto

Sierpówka jest doskonałym przykładem gatunku o dużej sile ekspansji. Ptak ten, pochodzący z południa i południowego wschodu Azji, pojawił się w XIX wieku na Bałkanach. Po rozmnożeniu się sierpówki zaczęły zasiedlać regiony leżące bardziej na północnym …