Kategorie
Psy

Szpice

SZPICE

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 97 27. XI. 1967 r.)

Szpice uchodzą za najstarszą rasę psa domowego. Przemawia za tym poza śladami wykopaliskowymi duże wyrównanie ich typu. W Mezopotamii w wykopaliskach z …