Kategorie
Psy

Zmysł „telepatyczny” psa

Zmysł „telepatyczny” psa

Siódmym zmysłem, który nazwałem telepatycznym, obdarzony jest w mniejszym lub większym stopniu każdy pies. Nazwy tej używam na określenie ciekawego zjawiska, polegającego na tym, że psy zdolne są do odbierania wrażeń pozornie …