CZESKI FOUSEK

CZESKI FOUSEK

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 245 (21. V. 1963 r.)

Czeski fousek był przed pierwszą wojną światową najpopularniejszym szorstkowłosym wyżłem na terenie obecnej Czechosłowacji. Wojna i jej następstwa spowodowały duże straty …

Wskazówki nauki i wychowania psa

Opisuje tu po kolei zadania, których najczęściej od psów się wymaga. Poszczególne ćwiczenia podaję w formie odrębnych zagadnień. Kolejność ich nie jest bynajmniej wiążąca. Tak samo metody i pomoce stosowane przy nauce mogą być indywidualizowane zależnie od warunków i charakteru …