Kategorie
Psy

Wzrost psa

Wzrost psa.

We wzorcu wzrost psa jest zwykle podawany w górnej i dolnej granicy. Pomiaru dokonuje się za kłębem (miarą prętową, a nie taśmową), gdy zwierzę stoi na równym podłożu w naturalnej postawie. Mierzenie powinno się odbywać w linii pionowej, …

Kategorie
Psy

Ogon psa

Ogon psa

Ogon psa. Może on być różnie osadzony i noszony. Osadzenie wysokie (mops) lub niskie (spaniel) wpływa na sposób jego noszenia. Liczba kręgów ogonowych jest zmienna u różnych ras, a nawet w obrębie tej samej rasy. Bywają rasy z …

Kategorie
Psy

Kończyny tylne psa – ocena

Kończyny tylne psa – ocena.

Przy ocenianiu ich zwraca się uwagę na kąt nachylenia kości udowej do miednicy (90—100° lub więcej), szerokość miednicy i jej wysklepienie oraz umięśnienie bioder. Kość udowa jest nieco wychylona z pionu ku przodowi. Łączy się …

Kategorie
Psy

Tułów psa – ocena

Tułów psa – ocena.

Kłąb. Za siedmioma kręgami szyjnymi (licząc od głowy) znajduje się 13 kręgów piersiowych, których sterczące ku górze wyrostki kolczyste tworzą w miejscu najbardziej wzniesionym, tj. nad łopatkami, kłąb. Zależnie od rasy, kłąb bywa wysoki i wąski …

Kategorie
Psy

Kończyny przednie psa – ocena

Kończyny przednie psa – ocena.

Na kościec nóg przednich składają się: łopatka, kość ramienna (ramię), kości przedramienia (promieniowa i łokciowa), kości nadgarstka, cztery kości śródręcza i cztery palce z pazurami.

Łopatka. Jej osadzenie ma decydujące znaczenie u psów użytkowych. To, …

Kategorie
Psy

Głowa psa – ocena

Głowa psa – ocena.

Uwzględnia się tu przede wszystkim harmonię budowy i właściwy stosunek poszczególnych części.

Nos. Ocenia się jego wielkość, kształt i barwę. Narząd węchu powinien być szczególnie rozwinięty u psów służbowych, śledczych lub myśliwskich. Kształt nosa może być …

Kategorie
Psy

Ocena psa

Ocena psa.

Ocena psa powinna odbywać się według kryteriów przyjętych we wzorcu danej rasy. Wzorzec (standard) jest to opis ustalony przez hodowców psów danej rasy. Oceny dokonuje się według wzorca ustalonego w kraju ojczystym, jeśli oczywiście ten kraj zajmuje się …

Kategorie
Psy

Jaką wybrać rasę psa?

Jaką wybrać rasę psa?

Przy wyborze psa należy kierować się względami rozsądku i właściwościami rasy danego zwierzęcia. Aby uniknąć w przyszłości rozczarowań, nie trzeba nabywać psa tylko dlatego (jak to się często dzieje), że jest to „takie miłe szczenię”, w …

Kategorie
Psy

Ocena i nagradzanie psów na wystawach

Ocena i nagradzanie psów na wystawach:

1. Oceny psów poszczególnych ras dokonują sędziowie jednoosobowo na wybiegu (wg klas).

2. Ocena odbywa się porównawczo z uwzględnieniem istotnych cech indywidualnych.

3. Pies może być sklasyfikowany jako doskonały, bardzo dobry, dobry lub dostateczny.…

Kategorie
Psy

Kiedy pies jest rasowy? – Polski Klub Kynologiczny

Dowód rasowości jest przeto tylko wtedy miarodajny, gdy wiemy na pewno, że zwierzę nie tylko odpowiada wzorcowi danej rasy, lecz również bez zmian przekazuje swe właściwości potomstwu. Aby jednak uniknąć zbyt skomplikowanego sposobu stwierdzania czystości rasy zwierzęcia przez badanie jego …