Wzrost psa

Wzrost psa.

We wzorcu wzrost psa jest zwykle podawany w górnej i dolnej granicy. Pomiaru dokonuje się za kłębem (miarą prętową, a nie taśmową), gdy zwierzę stoi na równym podłożu w naturalnej postawie. Mierzenie powinno …

Ogon psa

Ogon psa

Ogon psa. Może on być różnie osadzony i noszony. Osadzenie wysokie (mops) lub niskie (spaniel) wpływa na sposób jego noszenia. Liczba kręgów ogonowych jest zmienna u różnych ras, a nawet w obrębie tej samej rasy. Bywają rasy z …

Kończyny tylne psa – ocena

Kończyny tylne psa – ocena.

Przy ocenianiu ich zwraca się uwagę na kąt nachylenia kości udowej do miednicy (90—100° lub więcej), szerokość miednicy i jej wysklepienie oraz umięśnienie bioder. Kość udowa jest nieco wychylona z pionu ku przodowi. Łączy się …

Tułów psa – ocena

Tułów psa – ocena.

Kłąb. Za siedmioma kręgami szyjnymi (licząc od głowy) znajduje się 13 kręgów piersiowych, których sterczące ku górze wyrostki kolczyste tworzą w miejscu najbardziej wzniesionym, tj. nad łopatkami, kłąb. Zależnie od rasy, kłąb bywa wysoki i wąski …

Kończyny przednie psa – ocena

Kończyny przednie psa – ocena.

Na kościec nóg przednich składają się: łopatka, kość ramienna (ramię), kości przedramienia (promieniowa i łokciowa), kości nadgarstka, cztery kości śródręcza i cztery palce z pazurami.

Łopatka. Jej osadzenie ma decydujące znaczenie u psów użytkowych. To, …

Głowa psa – ocena

Głowa psa – ocena.

Uwzględnia się tu przede wszystkim harmonię budowy i właściwy stosunek poszczególnych części.

Nos. Ocenia się jego wielkość, kształt i barwę. Narząd węchu powinien być szczególnie rozwinięty u psów służbowych, śledczych lub myśliwskich. Kształt nosa może być …

Jaką wybrać rasę psa?

Jaką wybrać rasę psa?

Przy wyborze psa należy kierować się względami rozsądku i właściwościami rasy danego zwierzęcia. Aby uniknąć w przyszłości rozczarowań, nie trzeba nabywać psa tylko dlatego (jak to się często dzieje), że jest to „takie miłe szczenię”, w …

Kiedy pies jest rasowy? – Polski Klub Kynologiczny

Dowód rasowości jest przeto tylko wtedy miarodajny, gdy wiemy na pewno, że zwierzę nie tylko odpowiada wzorcowi danej rasy, lecz również bez zmian przekazuje swe właściwości potomstwu. Aby jednak uniknąć zbyt skomplikowanego sposobu stwierdzania czystości rasy zwierzęcia przez badanie jego …