Kategorie
Ptaki

Tracz nurogęś

Tracz nurogęś

Ptaki wodne o blaszkowatych dziobach, należące do rodziny kaczkowatych, dzielone są ze względów praktycznych na kaczki, łabędzie, gęsi i tracze. Największym przedstawicielem grupy traczy, które występują na całej północy Europy, Azji i kontynentu amerykańskiego, jest tracz nurogęś. Podobnie jak inne gatunki należące do tego samego rodzaju, tracz nurogęś żywi się głównie małymi rybami, które wyławia długim i wąskim, rylcowa-to zakończonym dziobem o brzegach usianych małymi ostrymi ząbkami. Wszystkie tracze są doskonałymi nurkami, łowią bez trudu nawet w strumieniach i bystrych rzekach, mogą przebywać znaczne odległości pod wodą, płyną pod prąd. Lubią szczególnie północne, otoczone lasami, jeziora z przezroczystą wodą, które zapewniają dobrą widoczność, niezbędną przy chwytaniu zdobyczy. Samica tracza nie buduje gniazda. W maju lub w czerwcu składa 7 do 12 jaj w spróchniałym pniu drzewa i wysiaduje je samotnie przez 30 dni.

Tracz długodzioby (Mergus serrator), gatunek pokrewny, nie wyszukuje pni drzew do założenia gniazda. Jego samica składa 6 do 12 brunatnooliwkowych jaj w gnieidzie pieczołowicie ukrytym w nadbrzeżnej roślinności. Tracz bielaczek (Mergus albellus) zakłada gniazda w dziupli, niekiedy na dużej wysokości. Nie gardzi też drewnianym koszem lęgowym zakładanym przez leśników i myśliwych. Samica wyściela dno kosza własnym puchem. Jaja znosi często w tym samym miejscu co podgorzałka krzykliwa, po czym jedna z dwóch samic wysiaduje wspólne jaja.

Tracz nurogęś od kaczki różni się kształtem dzioba oraz mniej lub bardziej wyraźnym czubkiem. W barwie upierzenia istnieje wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec tracza nurogęsi osiąga masę 1300—1800 g. Jego głowa jest ciemnozielona, bez wyraźnego czubka (1). Samica jest lżejsza od samca o około 400 g, ma wyraźniejszy czubek tego samego koloru co szyja (2). Dziób samca i samicy ma kolor czerwony.

Tracz długodzioby jest mniejszy. Masa ciała samca waha się od 900 do 1400 g. Jego zielona głowa ozdobiona jest pięknym, dobrze widocznym czubkiem. Na brunatnej szyi ma biały naszyjnik (3).

Tracz bielaczek jest najmniejszy z europejskich traczy. Godowe upierzenie samca jest nieskazitelnie białe, z wyjątkiem czarnego paska na głowie, czarnych znamion na grzbiecie i czarnego zakończenia lotek (4). Na rysunku w locie: tracz nurogęś (5), tracz długodziób (6) i tracz bielaczek (7). Gatunek chroniony.