Kategorie
Zwierzęta

Wiewiórka – Sciurus vulgaris

Wiewiórka – Sciurus vulgaris

Wiewiórka jest małym nadrzewnym gryzoniem spotykanym wyłącznie w lasach lub w parkach. Licznie występuje w iglastych lasach Europy i Azji Północnej. To szczególne upodobanie wiewiórki do drzew żywicznych jest spowodowane jej sposobem odżywiania się. Jeśli podczas spaceru w lesie widzi się spadające z drzewa łuski sosnowych szyszek, można być pewnym, że to właśnie wiewiórka raczy się ich nasionami. Sadowi się ona na gałęzi trzymając szyszkę w przednich łapach. Zręcznie ją obracając wyrywa łuski skośnie przyciętymi siekaczami żuchwy i szczęki. Po takiej uczcie można znaleźć na ziemi resztki postrzępionych szyszek, gdyż wiewiórka zgryza szyszki, jeśli nie może ich wyrwać (5). Szyszki ogryzione przez myszy lub inne gryzonie są gładkie, bez resztek łusek. Oprócz nasion drzew iglastych wiewiórka chętnie zjada wszelkiego rodzaju orzechy, których jądro jest wysoko energetyczne. Często robi z nich zapasy na zimę. Zagrzebuje je lub chowa w dziuplach drzew. Zdarza się, że zapomina o tych miejscach, rozsiewając w ten sposób w lesie leszczynę. Wiewiórka je także grzyby, nawet niejadalne dla człowieka. Kiedy jest ich dużo — nadziewa je na złamane gałęzie.

Leśnicy uważają wiewiórkę za szkodnika, gdyż zgryza młode pędy drzew. Wiewiórka odżywia się głównie pokarmem roślinnym, ale nie gardzi małymi ptaszkami i jajami, które wybiera z gniazd.

Najbardziej rozpowszechnione są wiewiórki rude (2), wśród których jednak występują osobniki jaśniej lub ciemniej ubarwione. Rzadziej spotyka się wiewiórki brązowe lub czarne (1). Obie odmiany bytują na równinach i w górach. Prawdopodobnie wiewiórki ciemne są liczniejsze w górach, a rude przeważają na równinach. Zwierzątka te zręcznie wspinają się nawet po gładkich pniach i konarach dzięki małym ostrym pazurkom.

Rozmnażają się od lutego do sierpnia. Samica rodzi dwa lub trzy razy w roku, przy czym w każdym miocie znajduje się od trzech do siedmiu młodych. Ciąża trwa 38 dni. Dla odpoczynku oraz wychowu młodych wiewiórki budują zaokrąglone, splecione z gałązek gniazda, zaopatrzone w jedno (3) lub dwa (4) otwory wejściowe. Gatunek chroniony.