Kategorie
Psy

Wzrok u psa

Wzrok u psa.

Z podanych już przykładów wynika, że wzrok odgrywa u psa znacznie mniejszą rolę niż u człowieka. Wrażenia wzrokowe wtedy tylko stwarzają w mózgu psa odpowiednie skojarzenie, gdy prawdziwość ich zostanie potwierdzona przez węch lub słuch albo przez oba te zmysły równocześnie. Lalka lub rzeźba (nie mówiąc o obrazie) będąca nawet najwierniejszym w kształcie i barwie naśladownictwem figury człowieka lub zwierzęcia nie zmyli psa i nie wywoła w nim skojarzenia z istotą, którą ma przedstawić, jeżeli nie jest przepojona jej zapachem.

Żaden pies nie widzi niczego poza płaszczyzną, gdy patrzy na obraz nawet najrealistyczniej namalowany. Mało jest psów zwracających uwagę na zjawiska odbite w dużym lustrze. Czynią to tylko o tyle, o ile zafrapował je ruch oddawany przez tę płaszczyznę. Z chwilą jednak gdy pies się przekona, że zjawisko ukazujące się w lustrze jest bezwonne, przestaje ono go interesować.

W psiej głowie nie ma miejsca na wrażenia wywołane oglądaniem form bez swoistego zapachu, który jest najistotniejszą dla psa cechą rzeczy konkretnych. Takie bezwonne zjawisko, którego nie można poznać również zmysłem dotyku, jest dla psa równie nierealne, jak dla człowieka przedmiot bez kształtu i barwy, a nawet jeszcze w mniejszym stopniu, gdyż w mózgu zwierzęcia nie mogą powstawać pojęcia abstrakcyjne.

Większość psów ma wzrok znacznie słabszy niż człowiek, lecz zależnie od właściwości rasowych i osobniczych istnieją jednostki o różnej sile wzroku. Charty mają na ogół bardzo dobry wzrok, ale gorszy węch. Psy owczarskie obdarzone są nie tylko świetnym węchem, lecz i stosunkowo dobrym wzrokiem. Najwięcej osobników o zdecydowanie złym wzroku spotyka się wśród psów myśliwskich o doskonałym węchu. Słabość widzenia, jeśli nie jest wyraźnie chorobliwa i zbyt daleko posunięta, nie umniejsza użyteczności psa. Do pewnego stopnia nawet pomaga mu w pracy węchowej, gdyż pies główną uwagę skupia na śladzie lub wietrze, które dostarczają mu nieomylnych wskazówek. Trzeba jednak zaznaczyć, że pies do służby pasterskiej albo obrończej musi mieć stosunkowo dobry wzrok, gdyż ułatwia on pełnienie obowiązków. Psy poza tym mają dużo większą zdolność spostrzegania przedmiotów w ruchu aniżeli nieruchomych zlewających się z tłem, na którym występują.

Mimo małej zdolności rozpoznawania przedmiotów wzrokiem, pies wykazuje dobrą orientację przy słabym świetle, gdyż poza węchem i słuchem pomaga mu w tym częściowo zmysł dotyku, także silniej rozwinięty niż u człowieka.