ŻYCIE PSYCHICZNE PSA

ŻYCIE PSYCHICZNE PSA

Pies jest potomkiem zwierząt dzikich, mięsożernych, żyjących w stadzie — w sforze. To tło należy uwzględnić, jeśli chcemy podejść we właściwy sposób do problemu procesów rozgrywających się W psychice psa. By zrozumieć ich przebieg, trzeba poznać przede wszystkim zmysły, z pomocą których pies przyjmuje wrażenia z otaczającego go świata. To, że pies myśli, jest faktem niewątpliwym dla kogoś, kto przez krótki bodaj czas obserwował zachowanie się psa w różnych sytuacjach. Przyczyną jednak nieporozumień i niepowodzeń w wychowywaniu psa jest błędne mniemanie, że myśli on podobnie jak człowiek. Tak oczywiście nie jest. Pies wprawdzie jest zwierzęciem bardzo inteligentnym, lecz niewspółmiernie niżej stoi w rozwoju umysłowym niż dorosły człowiek i nie ma zdolności abstrakcyjnego rozumowania. A zatem nie można oczekiwać od niego, by patrzył na świat z ludzkiego punktu widzenia. Można zniżyć poziom i zacieśnić swoje horyzonty, lecz nie można wymagać, by jakiekolwiek indywiduum mogło wyjść poza granice przez naturę mu zakreślone. Nie trzeba więc uczłowieczać natury psa, lecz traktować ią w ramach jej rzeczywistych możliwości.

Poznajemy świat z pomocą zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. Człowiek jest istotą, u której najważniejszą rolę odgrywa narząd wzroku, a ważność dalszych zmysłów układa się w kolejności wyżej podanej. Podobnie poznaje świat większość ptaków, kot i wiele innych zwierząt. U psów ważność zmysłów układa się w innej nieco kolejności, w takiej też zostaną tu opisana.